Sürdürülebilirlik

Çevre ve İnsan Sağlığına Önem Veriyoruz

Farmvit yaşadığımız bu muhteşem gezegeni, suyunu, toprağını, havasını ve doğasını gelecek nesillere daha iyi bir şekilde bırakmayı hedefliyor. Bugün olduğu gibi gelecek nesillerin de yaşamının tarımın ana kaynağı olan doğal varlıklara bağlı olduğunun bilincindeyiz. Toprağın, havanın ve suyun korunmasının, insan sağlığı ve gezegenimizin geleceğinin korunmasında temel unsur olduğunu biliyoruz. Ürünlerimizi sürdürülebilir tarımı destekleyen işlem ve yöntemlerle üretiyor ve bu yöntemlerle üretilen ürünleri seçiyoruz. Çiftçilerimizle birlikte sürdürülebilir ve iyi tarım uygulamaları ile gıda üretiminin verimliliğini arttırmayı ve çevreye zarar vermeden gezegenimizin doğal kaynaklarını gelecek nesillere miras bırakmayı kendimize görev biliyoruz.

Müşterilerle İlişkilerimizi Sürdürülebilir Kılmaya Önem Veriyoruz

Farmvit, taze ve sağlıklı ürünlerin dalından toplanması, sağlık ve hijyen koşullarında müşterilerinin istediği şekilde paketlenmesinden, istenildiği zamanda ulaştırılmasına kadar bütün hizmetleri kusursuz biçimde organize ediyor. Sürdürülebilir büyüme için sürüdürülebilir müşteri ilişkilerini önemsiyoruz. Farmvit olarak büyümemizin en önemli unsurlarından birinin müşteri ilişkileri ve memnuniyeti olduğunun fakındayız. Bu yüzden hizmet sonrası tamamlayıcı ve destekleyici unsurlarımızı devam ettirmekteyiz. Müşterilerimizle memnuniyet ve iyi iletişim içinde yıllarca çalışmayı hedefliyoruz.

Üreticinin Dostu ve Destekçisi Olmaya Önem Veriyoruz

Farmvit, tarımda kaliteli üretimin devamlılığının sağlanabilmesi ve Anadolu’nun verimli topraklarında tarımsal faaliyetlerin artması için üreticiye destek vermektedir. Üreticiyle uzun yıllara dayalı ilişkiler kurmamız sağlıklı ve kaliteli ürün devamlılığı için önemli olmanın yanında üreticiye de ürettiği ürünün pazarlanmasında ve satışında  garanti olmaktadır. Böylelikle çiftçilerimize her yıl iyi tarım uygulamaları esaslarına dayanan belirli teknik ve işlemlerle ürettiği kaliteli ürünlerin değerinde alınacağının garantisini vermekteyiz. Böylece hem kalitemizi hem de çiftçimizin tarımsal üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamaktayız.

Yaşam Kaynağımız Olan Doğamızın Mucizevi Ürünleri Sebze ve Meyvelerimizi İsraf Etmemeye Önem Veriyoruz

Farmvit ürünleri dalından toplama zamanını ve toplanma şeklini dikkate alarak en başta gıda israfının önüne geçmeyi hedefler. Günümüzde gıda israfının çevresel ve ekonomik büyük zararları olduğu tartışılmaz bir gerçek. Her bir meyve tanesinin bir insan emeği olduğunun bilincindeyiz. Ürünler dalından toplanıp paketlenmek üzere işletmeye getirildiğinde en çok dikkat ettiğimiz unsur hiç bir ürünün israf olmamasıdır. Farmvit çalışanları gıda israfı konusunda hassastır ve minimum miktarda çıkan kayıpları da çevresel geri dönüşüm için kullanmaktadır.